Thớt inoc

THỚT INOX 304 – VỚI 3 KHÔNG
KHÔNG ẨM MỐC, KHÔNG HAN GỈ, KHÔNG ĐỘC HẠI
vimotngaymai