Đũa inoc

Đũa Inox 304-23,5cm (10 đôi) – Cá chép vượt Vũ Môn

vimotngaymai

Đũa Inox 316 Thăng Long (hộp 10 đôi)

vimotngaymai

Đũa Inox 304 Light 23cm (10 đôi)

vimotngaymai