QUẠT ĐIỆN - BÁO GIÁ THÁNG 5, SỈ SỐ LƯỢNG IB ...

QUẠT ĐIỆN - BÁO GIÁ THÁNG 5, SỈ SỐ LƯỢNG IB ...
QUAT-DIEN--BAO-GIA-THANG-5-SI-SO-LUONG-IB-...-47

QUẠT ĐIỆN - BÁO GIÁ THÁNG 5, SỈ SỐ LƯỢNG IB ...

1-Giá: > 10 chiếc x 450,359 vnđ
2-Giá: > 20 chiếc x 427,609 vnđ
3-Giá: > 30 chiếc x 404,859 vnđ
 
Số lượng lớn liên hệ 
4-Giá: > 50 chiếc x ... vnđ
5-Giá: > 100 chiếc x ... vnđ
 

Ngày: 21/5/2020 - đăng bởi: vimotngaymai
vimotngaymai 05/23/2020 05:05:02 PM

Tag: #Quạt điều hòa, #Giá < 1 triệu


----------------