QUẠT ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ - BÁO GIÁ THÁNG 5, SỈ SỐ LƯỢNG IB ...

QUẠT ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ - BÁO GIÁ THÁNG 5, SỈ SỐ LƯỢNG IB ...
QUAT-DIỀU-HOA-KHONG-KHI--BAO-GIA-THANG-5-SI-SO-LUONG-IB-...-53
QUẠT ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ - BÁO GIÁ THÁNG 5, SỈ SỐ LƯỢNG IB ...
 
1-Giá: > 10 chiếc x 1,976,975  vnđ
2-Giá: > 20 chiếc x 1,954,225  vnđ
3-Giá: > 30 chiếc x 1,931,475  vnđ
 
Số lượng lớn liên hệ 
4-Giá: > 50 chiếc x ... vnđ
5-Giá: > 100 chiếc x ... vnđ

 
Ngày: 21/5/2020 - đăng bởi: vimotngaymai
vimotngaymai 05/23/2020 03:15:54 PM

Tag: #Quạt điều hòa, #Giá 1 - 2 triệu


Đặt hàng

QUẠT ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ - BÁO GIÁ THÁNG 5, SỈ SỐ LƯỢNG IB ... Giá: 1,976,000 x

No documents found

Thống kê:
  • 0
  • Rất tuyệt vời
  • 0
  • Tuyệt vời
  • 0
  • Hài lòng
  • 0
  • Chưa hài lòng
  • 0
  • Thất vọng
Xem thêm đánh giá
✎ Viết đánh giá

----------------

1,976,000 đ
1,976,000 đ
Mua